menu
Vitajte na stránke farnosti Nitra Dolné mesto S tebou, Pane, budeme skúšaní, avšak nie rozrušení. A akýkoľvek smútok by v nás prebýval, budeme cítiť, že musíme dúfať, pretože s tebou kríž vyústi do zmŕtvychvstania, pretože ty si s nami v temnote našich nocí: si istotou v našich neistotách, Slovom v našom tichu, a nič nám nikdy nebude môcť ukradnúť lásku, ktorú k nám prechovávaš. Pápež František
Úvodný obrázok
Úvodný obrázok

Rozpis omší

 • 06:00 Farský kostol, sv.omša (Za BP a uzdravenie pre manžela a otca rodiny)
 • 09:00 Farský kostol, sv.omša (+ Helena a Ján Majerčíkoví)
 • 16:15 Farský kostol, sv.omša (+ Margita a Anna)
 • 09:00 - 13:00 Spoveď, Farský kostol
Liturgická spomienka
 • 06:00 Farský kostol, sv.omša (+ Július, Imrich a Tibor)
 • 09:00 Farský kostol, sv.omša (+ Veronika, Marcel, Štefan a rodičia)
 • 16:15 Farský kostol, sv.omša (Prosba o BP a ochranu PM pre Ivanku)
 • 09:00 - 13:00 Spoveď, Farský kostol
Liturgická spomienka
 • 06:00 Farský kostol, sv.omša (Uzdravenie a BP pre Martinu)
 • 09:00 Farský kostol, sv.omša (+ Rodičia, manžel a sestra)
 • 16:15 Farský kostol, sv.omša (+ Imre, Monika a ich rodičia)
 • 09:00 - 13:00 Spoveď, Farský kostol
Liturgická spomienka
 • 06:00 Farský kostol, sv.omša (+ Bernard)
 • 09:00 Farský kostol, sv.omša (+ Margita, Miroslav, Ondrej)
 • 16:15 Farský kostol, sv.omša (+ Starí rodičia Erdogoví)
 • 09:00 - 13:00 Spoveď, Farský kostol
Liturgická spomienka
 • 06:00 Farský kostol, sv.omša (Za ZBP pre Vierku)
 • 09:00 Farský kostol, sv.omša (Za ZBP pre rodinu)
 • 16:15 Farský kostol, sv.omša (+ Joef, Veronika a rodičia)
 • 09:00 - 13:00 Spoveď, Farský kostol
Liturgická spomienka
 • 06:00 Farský kostol, sv.omša (Reservatio ad intentionem celebrantis)
 • 16:15 Farský kostol, sv.omša (+ Ondrej a Valéria)
Liturgická spomienka
 • 06:00 Farský kostol, sv.omša (Pro Populo)
 • 07:30 Farský kostol, sv.omša (Za ZBP v núdzi pre Anne Marie)
 • 09:00 Farský kostol, sv.omša (+ Helena a Agnes)
 • 09:00 Kynek, sv.omša
 • 10:30 Farský kostol, sv.omša (Reservatio ad intentionem celebrantis)
 • 16:15 Farský kostol, sv.omša (+ Starí rodičia)
Liturgická spomienka

Pravidelne spovedáme 30 minút pred každou svätou omšou. (Okrem svätej omše o 9:00.)

Oznamy farnosti

Farské oznamy 06.04. 2024

Druhá veľkonočná nedeľa

Ďakujeme za všetky Vaše modlitby a milodary, ktoré obetujete na opravu fasády Farského kostola. Veríme, že spoločnými silami a s Božou pomocou sa nám tento veľký projekt podarí úspešne zrealizovať. Zároveň Vás prosíme o dodržiavanie bezpečnostných opatrení pri vstupe do kostola.

Všetky články

Ako vyzerá naša farnosť?

Farnosť Nitra Dolné mesto
Farnosť Nitra Dolné mesto
Farnosť Nitra Dolné mesto
Farnosť Nitra Dolné mesto
Farnosť Nitra Dolné mesto
Všetky fotogalérie

Kontakty

Ako nás nájdete?

adresa

Rímskokatolícka cirkev

Farnosť Nitra-Dolné mesto

Farská 18

949 01 Nitra

navigovať

Kto sme?

 • farár, dekan
 • Mons. ThDr. Pavol Zahatlan, PhD.
 • kaplán
 • Mgr. Lukáš Frank
 • výpomocný duchovný
 • Mons. Anton Kováčik

Ako nás zastihnúť?

 • email
 • nitra.dm@nrb.sk
 • telefón
 • +421 37 652 2008
úradné hodiny

Pondelok, streda a piatok

 • 7:30 - 8:30
 • 17:00 - 17:30

Ako nám pomocť?

 • bankové spojenie
 • SK42 3100 0000 0042 2009 5003