menu

Ako vybavím

Krst

Krst

Sviatosť krstu vysluhujeme v našej farnosti v určené soboty vo farskom kostole.

Zistiť viac
Krst

Krstný list

V prípade, že potrebujete výpis z matriky pokrstených (tzv. “krstný list”) pre cirkevné účely, stačí prísť osobne počas úradných hodín do kancelárie farského úradu a na počkanie vám bude vystavený.

Zistiť viac
Manželstvo

Manželstvo

O prijatie sviatosti manželstva snúbenci žiadajú na farskom úrade najmenej 3 mesiace pred plánovaným sobášom.

Zistiť viac
Pohreb

Pohreb

Pre nahlasenie pohrebu nás kontaktujete na tel. +421 37 652 2008.

Zistiť viac
Sviatosť birmovania

Sviatosť birmovania

Aktuálne informácie budú včas zverejnené vo farských oznamoch.

Zistiť viac
Pomazanie chorých

Pomazanie chorých

Chorých navštevujeme pravidelne v prvopiatkovom týždni. V súrnych prípadoch prídeme kedykoľvek.

Zistiť viac
Úmysel svätej omše

Úmysel svätej omše

Pokiaľ máte záujem o odslúženie svätej omše, na konkrétny úmysel, zapísať si ho môžete v čase úradných hodín v kancelárii farského úradu.

Zistiť viac