menu

Pohreb

Pre nahlasenie pohrebu nás kontaktujete na tel. +421 37 652 2008.

Následne treba predložiť List o prehliadke mŕtveho a povolenie zo Správy cintorínov. Sv. omše za pochovaných farníkov bývajú vo farskom kostole v piatok o 16.15.