menu

Manželstvo

Ak chcete prijať sviatosť manželstva v našej farnosti je potrebné si dohodnúť termín v kancelárii farského úradu  počas úradných hodín najmenej 3 mesiace pred plánovaným termínom.

Pokiaľ chcete prijať sviatosť manželstva u piaristov alebo salvatoriánov, najskôr je potrebné dohodnúť si konkrétny termín u nich a až následne sa prísť nahlásiť do kancelárie farského úradu.

  1. Na farský úrad je potrebné následne priniesť počas úradných hodín nasledovné dokumenty:
  2. krstné listy (maximálne tri mesiace staré).
  3. Licenciu (ak ani jeden zo snúbencov nebýva v Nitre).
  4. Štátnu zápisnicu z mestského úradu.
  5. Potvrdenie o absolvovaní predmanželskej náuky. Termíny náuk nájdete na stránke domanzelstva.sk