menu

Pomazanie chorých

Chorých navštevujeme pravidelne v prvopiatkovom týždni. V súrnych prípadoch prídeme kedykoľvek.

Duchovnú starostlivosť o pacientov v nemocnici majú na starosti verbisti. V prípade potreby kontaktujte farnosť Nitra-Kalvária na t.č.: 0903 809 624.