menu
Oprava kostola

Oprava fasády Farského kostola - Ďakujeme za každú pomoc

06. 07. 2024, videné 166x

Sú to už takmer 3 mesiace čo sme spoločnými silami začali opravu fasády nášho Farského kostola a práce sa tento týždeň dostali do finálnej fázy. V nadchádzajúcom týždni, ak pôjde všetko podľa plánu, malo by sa začať s demontážou lešenia.

V nasledujúcej galérii Vám chceme priblížiť v podobe podrobnej foto dokumentácie stav fasády kostola pred a po oprave.

Jedným z najväčších nečakaných "prekvapení" bol stav drevených roliet, ktoré z vnútornej strany vyzerali pomerne zachovalé, ale z vonkajšej strany sa už začínali rozpadávať, ako je to možné vidieť aj na fotkách. Preto bolo potrebné pristúpiť k ich výmene, čo navýšilo cenu celej opravy o približne 20 tisíc eur. Nové rolety sú veľmi pekné, kostolu dodávajú krásny vzhľad, ale čo je to najdôležitejšie sú kvalitne ošetrené, aby vydržali niekoľko desiatok rokov.

Práce na výmene roliet na zvonici:Drevené rolety na zvonici pred a po výmene:Avšak tým najväčším problémom, ktorý sa počas opravy fasády vyskytol bola dažďová voda, ktorá na viacerých miestach tiekla do kostola. Konkrétne najväčším problémom boli "balkóny" po oboch stranách kostola, kde sa nachádzajú štyri odvody na dažďovú vodu. Cez jeden všetka dažďová voda tiekla priamo do múru kostola. Pri posledných nárazových dažďoch sa voda dokonca po schodoch dostala až k vstupu do kostola. Tieto vpuste boli dôkladne opravené a rovnako bolo aj vymenené provizórne potrubie, ktoré sa nachádzalo pod strechou jedného z týchto "balkónov". Rovnako však bolo potrebné celý tento priestor vyčistiť, keďže sa sem v minulosti nejakým spôsobom dostali holuby a spravili tú obrovský neporiadok.


Vpusť, popod ktorú pretekala voda, keďže silikón sa zvetral a prestal plniť tesniacu funkciu.


Priestor pod spomenutým "balkónom", ktorý bol veľmi znečistený.


Vyčistený priestor spolu s pretekajúcim plastovým potrubím.


Pretekajúce potrubie na odvod dažďovej vody, ktoré tieklo priamo do múru kostola.

Aktuálny stav.


Počas rekonštrukcie fasády sa rovnako ukázalo, že by bolo vhodné ošetriť aj strechu lode kostola novým ochranným náterom, keďže starý náter bol už značne poškodený a strecha na niektorých miestach začínala hrdzavieť. Vzhľaom k tomu, že plech, ktorý je použitý na streche je veľmi dobrej kvality a dnes už nie je možné tak kvalitne pokryť strechu, jej natretie sa javí ako najlepšia možnosť, ktorá výrazným spôsobom predĺži jej životnosť.

Natretie stretchy, s ktorým sme rovanko nepočítali, však zvýšilo celkové náklady na opravu kostola, približne o 10 tisíc eur. Výška ceny sa odvíja najmä od plochy strechy, ktorá dosahuje takmer 700 metrov štvorcových.


Ako je možné vydieť na fotke, predtým ako sa pristúpilo k samotnému náteru strechy,  celá bola dôkladne vybrúsená, aby sa tak odstánil starý náter.


Postup prác počas náteru.


Porovnanie niektorých značne poškodených miest na fasáde pred a po oprave:


Článok aktualizujeme...

Odporúčané články