menu
Farské oznamy

Najsvätejšej Trojice

25. 05. 2024, videné 208x

Dnešnú nedeľu 26.5. o 19:00 sa uskutoční posledný koncert medzinárodného orgánového festivalu Ars Organi v Piaristickom kostole sv. Ladislava. Všetci ste srdečne pozvaní.


Vo štvrtok je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Sv. omše vo Farskom kostole budú ako zvyčajne 6.00, 9.00 a 16.15 hod. Na Kyneku o 18.00 hod. Procesia na Božie Telo cez mesto tento rok nebude, lebo otcovia biskupi budú v Ríme na Ad limina. Pamätajme na nich v modlitbách.


Vyhlásenie KBS k európskym voľbám: „My katolícki biskupi Slovenska vyzývame všetkých občanov, osobitne katolíkov, aby sa zúčastnili na voľbách do Európskeho parlamentu 8. júna 2024. Projekt zjednotenej Európy, ktorého cieľom je podporovať rozmanitosť a demokraciu každého jej štátu, spočíva na hodnotách vychádzajúcich z kresťanských princípov. Už jej zakladatelia stavali na posvätnosti a dôstojnosti každej ľudskej osoby a ich cieľom bolo vytvoriť spoločenstvo národov Európy, ktoré by vedelo ochrániť mier, slobodu a duchovné bohatstvo jednotlivých krajín. Tento kresťanský odkaz si v súčasnosti vyžaduje obnovu, úsilie a spoluzodpovednosť každého z nás. Ako angažovaní katolíci prejavme záujem o rozvoj Európskej únie a zodpovedne si zvoľme kompetentných poslancov Európskeho parlamentu, ktorí budú v duchu služby odvážne reprezentovať kresťanské hodnoty a pracovať pre spoločné blaho. Rozhodnime sa svedomito pre tých kandidátov, ktorí budú presadzovať návrhy legislatívy v prospech dobra jednotlivcov a rodín v duchu evanjelia. Sme presvedčení, že európsky projekt s kresťanskými hodnotami má svoju budúcnosť.“


Ďakujeme za všetky modlitby a milodary pri oprave fasády kostola.

Liturgický prehľad nasledujúceho týždňa

Pondelok 27.05.
Utorok 28.05.
Streda 29.05.
Štvrtok 30.05.
Piatok 31.05.
Sobota 01.06.
Nedeľa 02.06.

Odporúčané články