menu
Farské oznamy

Deviata nedeľa v Cezročnom období

01. 06. 2024, videné 149x

Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci, na ktorý pripadá slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, kedy sa dajú získať úplné odpustky. Spovedať sa bude každý pracovný deň od 9:00 do 13:00 hod. A vo štvrtok a piatok aj od 15:30 hod.

Na Kyneku bude v piatok sv. omša o 18:00 hod. a od 17:30 príležitosť ku sv. spovedi.


Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (MSC) pozývajú všetkých veriacich na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Slávnostnú sv. omšu bude celebrovať Mons.. Marián Dragúň, rektor Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre, v parku Duchovného centra na Lukovom dvore, 7. júna o 17:30 hod. Pred sv. omšou bude od 15:00 hod. adorácia a možnosť sv. spovede. Po sv. omši sú všetci srdečne pozvaní na tradičné agapé. V prípade nepriaznivého počasia by sa celý program konal vo farskom kostole sv. Gorazda na Klokočine.


Ďakujeme za všetky modlitby a milodary pri oprave fasády kostola.

Liturgický prehľad nasledujúceho týždňa

Pondelok 03.06.
Utorok 04.06.
Streda 05.06.
Štvrtok 06.06.
Piatok 07.06.
Sobota 08.06.
Nedeľa 09.06.

Odporúčané články

  • 25.05. 2024

    Najsvätejšej Trojice

    Vo štvrtok je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Sv. omše vo Farskom kostole budú ako zvyčajne 6.00, 9.00 a 16.15 hod. Na Kyneku o 18.00 hod.

  • 18.05. 2024

    Zoslanie Ducha Svätého

    Ďakujeme za všetky Vaše modlitby a milodary, ktoré obetujete na opravu fasády Farského kostola.